• 22/06/2015

Họ là ai?

Hệ thống chuỗi cửa hàng bao cao su toàn quốc

Shop Thiên Thai - Hệ thống cửa hàng bao cao su toàn quốc.

Họ ở đâu?

Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nam Định, Vũng Tàu…

Họ có gì?

Shop Thiên Thai có tất cả mọi thứ để đưa bạn thăng hoa cùng “cộng sự”. Tình dục đó là bản năng mãnh liệt của con người, là sự phức tạp hỉ nộ ái ố của cuộc sống. S2T có đủ kiến thức và dụng cụ để đưa bạn lên đính cao thật đơn giản.

Họ có S3 vì?

“S3 giúp chúng tôi quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh của chuỗi cửa hàng Shop Thiên Thai. Giờ đây, công việc hàng ngày của tôi gần như chỉ còn mở Web, xem đồ thị doanh số, điều phối nguồn hàng và ra quyết định khen thưởng nhân viên.” ~ Đỗ Nhất Duy, Giám đốc điều hành hệ thống chuỗi cửa hàng bao cao su S2T

Bao cao su siêu mỏng

Bạn có muốn bay lên cùng S3? Hãy email thông tin về bạn cho chúng tôi [email protected]