• 09/07/2015

 

11[1]

Sau đây là ba công cụ giúp những công ty nhỏ tạo dựng các đầu mối kinh doanh hữu dụng. Khi được kết duyên với các trang mạng xã hội như LinkedIn hay Facebook, những công cụ này có thể giúp doanh nghiệp thiết lập kênh bán hàng nhanh chóng.

  1. ZoomInfo Community Edition

ZoomInfo cho phép người dùng truy cập vào cơ sở dữ liệu chứa 60 triệu mối liên hệ kinh doanh với chức năng tìm kiếm giúp người dùng đi sâu vào từng loại hình cụ thể của các thông tin liên lạc. Bù lại, bạn sẽ phải cung cấp thông tin những mối liên hệ kinh doanh của mình cho bản Community Edition này. ZoomInfo làm cho quá trình chia sẻ các địa chỉ liên lạc của bạn trở nên dễ dàng bằng cách sử dụng một plugin dùng được với Google Apps for Business hoặc Microsoft Outlook. Nhược điểm ZoomInfo là số lượng địa chỉ liên lạc ZoomInfo chia sẻ với bạn tùy thuộc vào số lượng thông tin liên lạc bạn chia sẻ ngược lại. Bạn nhận được 100 địa chỉ liên lạc mỗi tháng. Con số này sẽ được làm mới hàng tháng miễn là bạn đang sử dụng các plugin để cung cấp ZoomInfo nhiều thông tin liên lạc hơn. Những tính năng nâng cao chẳng hạn khả năng xuất các liên lạc vào công cụ quản lý mối quan hệ khách hàng như Salesforce hoặc Capsule CRM chỉ có trong các phiên bản tính phí.

  1. Lead411

Lead411 cung cấp cơ sở dữ liệu các mối liên hệ kinh doanh đơn giản và dễ tìm kiếm. Giao diện người dùng có thể không được thu hút, nhưng các thông tin chi tiết – bao gồm địa chỉ email và số điện thoại trực tiếp – dễ tìm kiếm dựa theo thành phố, mã vùng, doanh thu, quy mô công ty, vị trí v.v.

Người sử dụng Lead411 sẽ chi từ $29.95 cho mỗi tháng để truy cập vào hơn 100.000 hồ sơ công ty và liên lạc 700.000 giám đốc điều hành. Với $39,95 mỗi tháng, bạn có thể truy cập số lượng nhiều gấp ba lần so với con số ở trên.

Chất lượng thông tin trên Lead411 khác nhau. Lead411 liệt kê các liên lạc mới được cập nhật nhưng không có nghĩa tất cả các mục được hoàn thành, ví dụ như không có địa chỉ email hoặc số điện thoại.

  1. Jigsaw

Jigsaw có cách tiếp cận mang tính hợp tác với các địa chỉ liên lạc. Các doanh nghiệp sẽ kiếm điểm thưởng bằng cách thêm, cập nhật và gắn cờ trên các liên lạc không chính xác trong cơ sở dữ liệu của Jigsaw. Sau đó, họ có thể dùng những điểm này để đổi lấy địa chỉ liên lạc miễn phí.

Mỗi danh sách bao gồm tên, chức danh, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ gửi thư. Những tài khoản trả phí sẽ được hoàn lại tiền cho các địa chỉ liên lạc không chính xác cũng như có khả năng tải trực tiếp các địa chỉ liên lạc vào phần mềm CRM.

Bạn sẽ có các địa chỉ liên lạc miễn phí từ Jigsaw nếu chia sẻ các địa chỉ liên hệ mình hiện có. Khi bắt đầu đăng ký từ $250 mỗi năm, bạn sẽ tải về được 350 thông tin liên lạc mỗi tháng.

Jonathan Blum và Alex Dalenberg