• 31/08/2015
  1. Xác định rõ quy trình bán hàng

Lực lượng bán hàng, những người quản lý kênh bán hàng hiệu quả nhất, đã đầu tư thời gian để xác định những quá trình bán hàng tiêu chuẩn đáng tin cậy. Họ có những quá trình bán hàng gồm các giai đoạn rõ ràng được mọi nhân viên kinh doanh hiểu rõ. Không hề có sự phỏng đoán nào ở đây và tất cả mọi người tin tưởng vào dữ liệu trong công cụ CRM. Nói tóm lại, một quá trình bán hàng vững chắc với các giai đoạn được xác định rõ ràng là yếu tố cốt lõi để quản lý kênh bán hàng hiệu quả.

  1. Đầu tư đủ thời gian để quản lý kênh bán hàng

Ngoài một quy trình bán hàng vững chắc thích hợp, thời gian là yếu tố cần thiết để quản lý hiệu quả kênh bán hàng. Trong thực tế, các công ty dành ít nhất 4 giờ mỗi tháng quản lý kênh bán hàng của từng nhân viên sẽ có doanh thu tăng trưởng cao hơn 14% so với những công ty dành ít hơn 1 giờ mỗi tháng.

Thật không may, nhiều lực lượng bán hàng tin rằng họ dành nhiều thời gian để quản lý kênh bán hàng, trong khi thực tế họ lại đang dành nhiều thời gian để dự báo. Cách phân biệt hai hoạt động này như sau. Nếu bạn đang dành thời gian thảo luận về ngày chốt giao dịch, xác suất và quy mô thỏa thuận, bạn đang dự đoán. Tuy nhiên, nếu bạn đang dành thời gian thảo luận về tình hình tổng thể kênh bán hàng của nhân viên và làm thế nào họ có thể chốt sales thành công, bạn đang quản lý kênh bán hàng một cách hiệu quả. Từ đó, hiệu suất bán hàng sẽ được cải thiện.

  1. Đào tạo các chiến lược và kỹ thuật quản lý kênh bán hàng cho nhà quản lý kinh doanh
Đừng bỏ lỡ:  Làm gì khi khách hàng từ chối sự hỗ trợ

Theo một nghiên cứu, 61% các giám đốc điều hành thừa nhận rằng quản lý bán hàng của họ không được đào tạo đầy đủ để quản lý kênh bán hàng. Bên cạnh đó, những nhà quản lý bán hàng được đào tạo đầy đủ về chiến lược và kỹ thuật quản lý kênh bán hàng sẽ mang lại doanh thu cao hơn. Chúng ta không thể mong đợi các nhà quản lý bán hàng làm việc tốt khi họ không được đào tạo cách để thực hiện điều đó.

Thực hiện tốt những điều cơ bản trên sẽ giúp quản lý tốt kênh bán hàng và tăng trưởng doanh thu. Quy trình bán hàng cần được xác định rõ ràng và đáng tin cậy. Thời gian được dành cho việc quản lý kênh bán hàng. Thêm vào đó, các nhà quản lý kinh doanh cần được đào tạo đầy đủ để quản lý kênh bán hàng tốt hơn.

Jason Jordan