• 26/07/2015

Mọi người đều có thể trở nên thiếu kiên nhẫn vì đó đã là một phần của bản chất. Tuy nhiên có những người dường như không thể chờ đợi bất cứ điều gì và thường quyết định sai lầm. Trên thực tế, nếu bạn tìm hiểu sâu hơn vào suy nghĩ và hành động của các nhà lãnh đạo thành công, bạn sẽ thấy tính cách kiên nhẫn ẩn sau cách xử lý công việc của họ.

Sau đây là 3 tình huống quan trọng đòi hỏi ở bạn tính kiên nhẫn để xử lý tốt.

  1. Khi bạn tìm kiếm những cơ hội mới

Những doanh nhân nghĩ rằng mình có thể tìm thấy cơ hội ở mọi nơi, và khi họ nâng cao nhận thức hơn, cơ hội dường như cứ đến liên tục. Vấn đề này thường được gọi là “shiny object syndrome”, tức là đuổi theo mọi cơ hội trong tầm mắt. Tuy nhiên, điều đó sẽ phá hủy việc kinh doanh của bạn. Càng chia nhỏ thời gian, bạn càng khó tập trung vào từng cơ hội. Những nhà lãnh đạo cần chậm lại, kiên nhẫn và chọn đúng cơ hội để theo đuổi.

  1. Khi bạn phát triển nhóm nhân viên

Chắc chắn một điều rằng một số người sẽ học hỏi nhanh hơn so với những người khác. Tuy nhiên, khi giúp nhân viên phát triển, bạn nên để cho họ tự tìm hiểu và lấy kinh nghiệm thông qua các tình huống cụ thể hơn là bắt họ chỉ học từ những tài liệu có sẵn. Bạn sẽ thành công hơn bằng cách trả lời các câu hỏi của nhân viên với những câu hỏi ngược lại để họ tự khám phá ra những câu trả lời cho riêng mình. Tất nhiên phương pháp này đòi hỏi sự kiên nhẫn ở bạn. Hãy suy nghĩ về nó nhiều hơn như một khoản đầu tư đúng đắn vào nhân viên.

  1. Khi bạn xây dựng các mối quan hệ

Câu ngạn ngữ xưa đã nói: “Thành công không nằm ở hiểu biết mà ở sự quen biết.” Điều này đúng khi nó giúp bạn tạo ra một mạng lưới kết nối để thực hiện những điều tuyệt vời trong một khoảng thời gian ngắn. Vì vậy, hãy kiên nhẫn và xây dựng mối quan hệ lâu dài với những người khác thành công nhiều hơn bạn.

ADAM CALLINAN

entrepreneur.com