• 20/09/2015

Trong thời đại kỹ thuật số, mọi người luôn tìm được những thông tin mình cần chỉ với điện thoại di động và internet. Vì vậy, một buổi đào tạo kinh doanh sẽ hiệu quả khi thu hút được nhân viên và luôn có sẵn 24/24. Ngoài các cuộc tập huấn và tư vấn trong hội thảo kinh doanh, nhà quản lý cần tổ chức đào tạo trực tuyến để hỗ trợ nhóm bán hàng. Sau các buổi huấn luyện dưới 3 phút, hãy cho nhân viên thử nghiệm tương tác ngay lập tức để đảm bảo kỹ năng kinh doanh đã được truyền đạt. Hơn nữa, nhà quản lý cần cung cấp những giải pháp cho quá trình bán hàng xuyên suốt buổi đào tạo kinh doanh trực tuyến để giúp nhân viên đạt được thỏa thuận mua bán.

Những công ty thành công trong công tác đào tạo kinh doanh đều đã thực hiện những điều sau:

  1. Đào tạo kinh doanh hàng ngày

Đào tạo kinh doanh cần phải được thực hiện mỗi ngày để mang lại hiệu quả tốt nhất. Các hội thảo kinh doanh chỉ để bổ sung thêm cho công tác đào tạo tại doanh nghiệp.

  1. Tính tương tác cao

Mọi người đều được tham gia vào việc đào tạo ở mọi cấp độ. Nhà quản lý cần tạo sự tương tác giữa chuyên viên đào tạo kinh doanh với tài liệu trong suốt khóa. Một buổi đào tạo thành công khi đề cập đến những tình huống thực tế cụ thể trong kinh doanh, tạo cho nhân viên cơ hội tốt nhất để xử lý và đạt được mục tiêu trong công việc.

  1. Đạt được thỏa thuận trong kinh doanh

Mục đích của việc đào tạo là để nhân viên áp dụng những gì đã học vào thực tiễn và đạt được thỏa thuận ngay sau đó chứ không chỉ bồi dưỡng thêm kiến thức bán hàng.Vì vậy, các buổi đào tạo nên được thiết kế để đạt được mục đích trên.

  1. Đo lường
Đừng bỏ lỡ:  Thiết Lập Hiệu Quả Mục Tiêu Kinh Doanh Cho Nhân Viên

Sự thành công của chương trình đào tạo bán hàng có thể được đo lường bằng các báo cáo. Những số liệu thu được cũng cho phép các nhà quản lý kinh doanh so sánh thành tích giữa các nhân viên để biết chính xác mảng kinh doanh nào cần được cải thiện.

Chương trình đào tạo nên cho phép nhân viên truy cập từ nhiều nguồn như máy tính, laptop, máy tính bảng, điện thoại ở mọi nơi khi họ cần. Nếu bạn tin nhân viên mình có thể làm tốt hơn trong kinh doanh như tìm được khách hàng mới, đàm phán tốt hợp đồng, đạt được thỏa thuận, xử lý các cuộc gọi bán hàng, bạn cần có nền tảng công nghệ mới để tổ chức các buổi đào tạo kinh doanh thích hợp cho nhân viên hàng ngày.

GRANT CARDONE

Chuyên viên Kinh doanh Quốc tế