Để báo cáo quản lý mã vạch đơn giản S3 có những giải pháp phần cứng và phần mềm quản lý đơn hàng giúp nhà quản trị dể dàng xem bao cáo bán hàng cho mình.

Dù những thiết bị tính tiền đang bán trên thị trường đều tuân theo một tiêu chuẩn, nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn biết chính xác thiết bị mình muốn mua làm được gì, hoạt động có tương thích những thiết bị liên quan khác hay không?
Phần nhiều nhà sản xuất máy tính tiền đều có một danh sách các thiết bị tương thích (đã được họ kiểm nghiệm). Bạn nên dựa trên danh sách đó khi nâng cấp, mua mới các thiết bị ngoại vi (máy quét mã vạch, máy in hóa đơn, khay đựng tiền, v.v…).
Đối với các thiết bị đặc biệt, bạn cần nhớ rằng nó cũng cần các phần cứng đặc biệt để hoạt động chung. Ví dụ: máy in hóa đơn cầm tay sẽ cần máy chủ nội bộ với mạng không dây đặt ngay cửa hàng.

Báo Cáo

Sản Phẩm

.