• 22/06/2015

X. Bán nợ cho khách hàng

Bước 1 Bán nợ cho khách hàng

Lập hóa đơn bán hàng theo hướng dẫn ở phần “VI. Bán hàngBán nợ cho khách hàng

Lưu ý:

Bán nợ cho khách hàng Lưu ý sẽ bán nợ hoá đơn này bằng cách bấm nút hình dấu trừ ở dòng “Tiền Mặt” (nằm ở phần “Thanh Toán“, cột bên phải trên giao diện S3).

Bước 2 Bán nợ cho khách hàng

Xem thông tin công nợ của khách hàng tại [Báo Cáo] > [Báo Cáo Công Nợ] > [Tổng Quan Công Nợ]Bán nợ cho khách hàng

Bán nợ cho khách hàng

Lưu ý:

Bán nợ cho khách hàng Bạn có thể xem các giao dịch với khách hàng này bằng cách nhấn vào tên của khách hàng và nhấn vào thẻ “Giao dịch“.

 

Bán nợ cho khách hàngBán nợ cho khách hàng