Bán phần mềm quản lý dịch vụ đơn giản cùng các giải pháp quản lý bán hàng. Để tránh việc bị lạc đơn hàng làm mất cơ hội kinh doanh hay lạc doanh thu vì vậy phần mềm quản lý dịch vụ trực tuyến S3 có tính năng tự động nhận đơn hàng dịch vụ.

Quản lý dịch vụ online

Đơn hàng dịch vụ online sẽ được kết hợp từ web bán hàng Online hoặc Facebook theo thời gian thực và tự động chuyển vào hệ thống quản lý bán hàng S3. Đơn hàng dịch vụ với tất cả thông tin về người tiêu thụ, danh sách dịch vụ. Sau khi tiếp nhận đơn hàng nhân viên được phân quyền có thể đổi mới trạng thái đơn hàng và cung cấp dịch vụ. Như thể hệ thống đơn hàng được chủ động lưu trữ và tạo báo cáo bất kì khi nào bạn muốn, đồng thời ở bất cứ đâu bạn cũng có thể kiểm tra tình hình buôn bán của cửa hàng một cách đơn giản. Nhanh tay khám phá phần mềm quản lý dịch vụ đơn giản trực tuyến của S3.