Bán phần mềm quản lý phân phối bán hàng S3 dành cho nhà cung cấp mỹ phẩm.

cửa hàng mỹ phẩm

Quản lý phân phối bán hàng chuyên nghiệp cho nhà cung cấp mỹ phẩm.
Mỗi tính năng thiết yếu cho shop mỹ phẩm cả online và offline
Theo dõi mặt hàng
Theo dõi kho – mua hàng – nhập – xuất
Theo dõi thu chi đại lý.
Theo dõi nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh.
Tính năng báo cáo trực quan với biểu đồ 3D.

Mục hàng, phân theo nhóm cùng những thông tin đơn giản và hình ảnh. Tích hợp máy in mã vạch, đầu đọc mã vạch hiện hành trên thị trường (đồng ý in mã vạch trực diện từ chương trình).