Khi được hỏi có nhiều ông bà chủ tiệp tạp hóa nói rằng không thể đi đâu khác vì phải quản lý hàng hóa. Quản lý hàng hóa chưa bao giờ dể đến thế. Với những công cụ đắc lực. Phần mềm bán hàng có thể dự báo cả lúc nào nên nhập hàng và nhập những gì. Nhà quản lý có thể dự đoán kết quả theo mùa, họ có thể biết chính xác những sự kiện trong năm ảnh hưởng đến sức mua hàng hóa.

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

Tạo Gian Hàng Facebook