CRM là gì?

Posted by & filed under Blog, Kỹ năng kinh doanh.

Nếu bạn là một chủ doanh nghiệp hay một nhà quản lý bán hàng, có lẽ bạn đã nghe đến thuật ngữ “CRM”. Nhưng ý nghĩa thực sự của CRM là gì? CRM là viết tắt của Customer Relationship Management (Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng). Hệ thống CRM cho phép doanh nghiệp quản lý… Read more »

3 Tình Huống Có Thể “Giết Chết” Bạn Nếu Thiếu Kiên Nhẫn

Posted by & filed under Blog, Kỹ năng kinh doanh.

Mọi người đều có thể trở nên thiếu kiên nhẫn vì đó đã là một phần của bản chất. Tuy nhiên có những người dường như không thể chờ đợi bất cứ điều gì và thường quyết định sai lầm. Trên thực tế, nếu bạn tìm hiểu sâu hơn vào suy nghĩ và hành động… Read more »

Phương Pháp Tuyệt Vời để Xây Dựng Đội Ngũ Nhân Viên Hàng Đầu

Posted by & filed under Blog, Kỹ năng kinh doanh.

Các quyết định nhân sự tác động đáng kể đến sự thành công của doanh nghiệp. Để đi đến quyết định đòi hỏi một quá trình gồm đánh giá khách quan về đội ngũ hiện tại và nhu cầu của họ cũng như cung cấp cho bạn những công cụ để tuyển dụng nhân viên… Read more »

Lý Do Đội Ngũ Kinh Doanh của Bạn Mãi Không Chốt Được sales

Posted by & filed under Blog, Kỹ năng kinh doanh.

“Nhân viên kinh doanh của tôi không thể đạt được thỏa thuận.” Bạn có thường xuyên nghe thấy điều này không? Nếu bạn là một nhà lãnh đạo kinh doanh, bạn thậm chí đã từng nói như vậy. Nhưng việc không thể đạt được thỏa thuận không bao giờ là vấn đề thực sự. Vấn… Read more »