Thông báo bảo trì hệ thống máy chủ S3

  • 18/06/2014

Chào Quý khách hàng, Từ 12 giờ 00 phút tối Thứ 6 ngày 25.03.2016 đến 04 giờ 00 phút sáng Thứ 7 ngày 26.03.2016, Công ty S3 sẽ tiến hành Bảo trì hệ thống máy chủ (server) nhằm đảm bảo cho việc truy cập và sử dụng Phần mềm S3 trong thời gian tới của Quý khách hàng được tốt hơn. S3 xin thông báo sẽ tạm ngưng…