Cửa hàng bán lẻ Brick and Mortar là gì?

Cửa hàng bán lẻ Brick and Mortar là gì?

  • 02/12/2019

Một cửa hàng bán lẻ Brick & Mortar là cửa hàng vận hành với cơ ngơi vật lý, trái ngược với phương pháp bán lẻ thông thường như bán hàng qua thư hoặc mua sắm online.

Quyền lực ngầm kênh siêu thị

Quyền lực ngầm kênh siêu thị

  • 20/10/2019

Để tồn tại được trong kênh siêu thị này, doanh nghiệp phải thực hiện nhiều “nghĩa vụ” nhưng “quyền” được bán hàng bao lâu lại do siêu thị quyết định.