• 18/06/2015

S3co.vn ~ Phần mềm quản lý S3 Phiên bản 1.2.040 (Cập nhật vào lúc 00:00:01 ngày 06 tháng 02 năm 2015 trên toàn hệ thống), đã được bổ sung và hoàn thiện một vài tính năng.

TÍNH NĂNG

ssv1-color-logo (2) Hỗ trợ nhiều đơn vị tính: 

Cho phép quản lý nhiều đơn vị tính trên cùng 1 sản phẩm, ví dụ: Cocacola 330ml (lon/lốc/thùng)…

Hỗ trợ kiểm kê hàng hoá trong kho dễ dàng và tiện lợi. Xem hướng dẫn kích hoạt và sử dụng tại đây.

Hỗ trợ nhiều đơnvị tính

(Click để xem hình lớn hơn)

ssv1-color-logo (2) Tiện ích cho trang Danh mục hàng hoá: 

Xem sản phẩm không sử dụng và xuất file excel theo trạng thái sử dụng

(Click để xem hình lớn hơn)

Thêm tuỳ chọn Hiện SP không sử dụng, cho phép tìm và xem những sản phẩm đã ngưng sử dụng.

ssv1-color-logo (2) Nâng cấp bảo mật trang Bán hàng:

Nâng cấp bảo mật trang bán hàng

(Click để xem hình lớn hơn)

1. Hạn chế quyền xem Chi tiết thông tin Khách hàng của nhân viên.

2. Không cho phép đổi thông tin nhân viên thực hiện giao dịch.

Để kích hoạt các chế độ bảo mật những tính năng mới này, liên hệ ngay cho nhân viên hỗ trợ hoặc gửi yêu cầu tại www.s3co.vn để được hướng dẫn.

ssv1-color-logo (2) Cập nhật trang Chi tiết sản phẩm

Cập nhật trang Chi tiêt sản phẩm

(Click để xem hình lớn hơn)

Khi 1 sản phẩm đã phát sinh giao dịch (bao gồm cả kiểm kê), thì ở trang chi tiết của sản phẩm đó sẽ không hiển thị ra nút Xóa sản phẩm nữa.

Sửa lỗi:

Sửa lỗi số tiền viết bằng chữ theo đơn vị tiền tệ hiện tại

(Click để xem hình lớn hơn)

Số tiền viết bằng chữ được viết theo đơn vị tính hiện tại (VND, USD, SGD) cho cả 2 phiên bản Tiếng Anh và Tiếng Việt.