• 22/06/2015

S3co.vn – Cập nhật S3 – Phiên bản 1.1.617 – Cập nhật vào lúc 00:00:01 ngày 03 tháng 06 năm 2013 trên toàn hệ thống.

 

Tính năng Cập nhật phiên bản 1.1.617 - 20/07/2013

 

Menu Chính
Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến S3. Online POS Thêm thẻ thu chi: giúp người dùng quản lý các khoản thu chi khác ngoài những chi phí phát sinh do mua, bán, thanh toán công nợ. Thêm chi phí khác (thẻ thu chi) giúp khách hàng quản lý được báo cáo thu chi trong ngày - Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến S3 - Online Web Based POS

Click để xem hình lớn hơn
Thêm chi phí khác (thẻ thu chi) giúp khách hàng quản lý được báo cáo thu chi trong ngày - Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến S3 - Online Web Based POS

Click để xem hình lớn hơn

 

Thêm chi phí khác (thẻ thu chi) giúp khách hàng quản lý được báo cáo thu chi trong ngày - Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến S3 - Online Web Based POS

Click để xem hình lớn hơn

 

Thêm chi phí khác (thẻ thu chi) giúp khách hàng quản lý được báo cáo thu chi trong ngày - Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến S3 - Online Web Based POS

Click để xem hình lớn hơn

 

Quản Lý Hệ Thống
Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến S3. Online POS Thêm tính năng Danh mục khoản thu/chi trong Quản lý hệ thống, dưới Danh mục nhóm hàng người dùng.

 

 Menu Danh mục khoản thu/chi trong Quản lý hệ thống, dưới Danh mục nhóm hàng người dùng - Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến S3 - Online Web Based POS

Click để xem hình lớn hơn

 
Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến S3. Online POS Thêm tính năng Giấy in mã vạch vào trong menu Quản lý – Mẫu email & phiếu in: giúp căn lề để in mã vạch bằng giấy decal (không cần dùng máy in chuyên dụng) Thêm menu Giấy in mã vạch vào trong menu Quản lý - Mẫu email & phiếu in - Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến S3 - Online Web Based POS

Click để xem hình lớn hơn

 

Báo Cáo
Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến S3. Online POS Thêm mới Cảnh báo hàng đã đặt: giúp hiện danh sách các sản phẩm trong tất cả các đơn hàng chưa hoàn tất, số lượng tồn kho và số lượng đặt hàng.  Thêm mới Báo Cáo Tồn Kho Đặt Hàng: giúp hiện danh sách các sản phẩm trong tất cả các đơn hàng chưa hoàn tất, số lượng tồn kho và số lượng đặt hàng - Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến S3 - Online Web Based POS

Click để xem hình lớn hơn

 
Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến S3. Online POS Thêm trang Doanh số theo khách hàng vào Báo Cáo – Báo cáo doanh số.  Thêm trang Doanh số theo khách hàng vào Báo Cáo - Báo cáo doanh số - Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến S3 - Online Web Based POS

Click để xem hình lớn hơn

 

Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến S3. Online POS Update tính năng phân quyền người dùng: điều chỉnh lại giao diện phân quyền người dùng đơn giản & trực quan hơn. Update tính năng phân quyền người dùng - Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến S3 - Online Web Based POS

Click để xem hình lớn hơn