• 22/06/2015
wWw.S3co.vn – Phần mềm S3 Phiên bản 1.1.828 (Cập nhật vào lúc 00:00:01 ngày 01 tháng 01 năm 2014 trên toàn hệ thống) giới thiệu 1 tính năng cực hấp dẫn.

TÍNH NĂNG 
Gian hàng Facebook
 Người dùng có thể liên kết phần mềm S3 với gian hàng online trên Facebook.

 

 Tác dụng: Tiết kiệm thời gian xử lý đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng sẽ được chính Khách hàng tự lên, người dùng chỉ đơn giản xác nhận và xử lý đơn đặt hàng.

 

Liên kết phần mềm S3 và gian hàng trên Facebook - Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến S3 - Online Web Based POS

Thiết lập hết sức đơn giản

  Gian hàng trên Facebook - Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến S3 - Online Web Based POS

Giao diện gian hàng trên Facebook

  Đặt hàng ngay trên gian hàng Facebook - Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến S3 - Online Web Based POS

Khách hàng tự lên đơn đặt hàng

  Nhận đơn đặt hàng ngay trên điện thoại - Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến S3 - Online Web Based POS

Nhận đơn đặt hàng qua Email ngay trên điện thoại

 

Giao diện
 Phần mềm S3 trang bị thêm ngôn ngữ Tiếng Anh, phục vụ cho các Khách hàng là người nước ngoài tại Việt Nam hoặc các Khách hàng thuộc Quốc gia khác.

 

Giao diện Tiếng Anh ngay trên phần mềm S3 - Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến S3 - Online Web Based POS

Click để xem hình lớn hơn

Cài đặt hệ thống
 Không cho phép tắt chế độ “Cho Phép Bán Âm” khi trong kho còn tồn tại Sản phẩm có số lượng âm.

 

 Cách xử lý: Sử dụng tính năngCân đối hàng tồn để đưa các sản phẩm có số lượng Âm về 0 hoặc dùng chức năng Nhập hàng để cân đối lại số âm.

 

Không cho phép tắt chế độ cho phép bán âm Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến S3 - Online Web Based POS

Click để xem hình lớn hơn

  Cung cấp tuỳ chọn về Cách hiển thị Ngày ThángĐơn vị tiền tệ sẽ sử dụng

 

Chọn hiển thị ngày tháng và tiền tệ sử dụng - Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến S3 - Online Web Based POS

Click để xem hình lớn hơn

Quản lý Kho
 Thêm cột Tồn Tối Thiểu, Tồn Tối Đa, và Giảm giá vào file Excel Kho hàng, giúp thiết lập nhanh chóng các thông số này cho tất cả các mặt hàng trong Kho. Thêm cột thông tin vào file Exce kho hàng - Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến S3 - Online Web Based POS

Click để xem hình lớn hơn

 Hiện thêm giao dịch Kiểm kêvà giá vốn hiện tại trong pop-upGiá Nhập cũ. Hiện thêm giao dịch kiểm kê và giá vốn trong popup Giá nhập cũ - Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến S3 - Online Web Based POS

Click để xem hình lớn hơn

Phiếu in
 Tuỳ biến theo yêu cầu choPhiếu bán hàng, Phiếu đặt hàng khổ A4:

– Đưa cột Số lượng ra trước cột Đơn giá, Giảm giá

– Thêm dòng Tổng số lượng ở trên Tổng tiền hàng.

– Dòng Số tiền bằng chữ: có thể Tổng tiền đã thanh toán hoặc Tiền còn thiếu chưa thanh toán.

Tuỳ biến thông tin trên phiếu bán hàng đặt hàng - Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến S3 - Online Web Based POS

Click để xem hình lớn hơn

Giao dịch
 Hiện thêm cột Mã vạch của từng sản phẩm có trong giao dịch khi xuất ra file Excel. Hiện thêm cột mã vạch trong giao dịch xuất ra excel - Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho trực tuyến S3 - Online Web Based POS

Click để xem hình lớn hơn

SỬA LỖI 
 Sửa một số lỗi nhỏ.