• 22/06/2015

S3co.vn ~ Phần mềm S3 Phiên bản 1.2.040 (Cập nhật vào lúc 00:00:01 ngày 06 tháng 02 năm 2015 trên toàn hệ thống), bổ sung và hoàn thiện một vài tính năng.

 

TÍNH NĂNG

 

 

Phần mềm S3
 Hỗ trợ nhiều đơn vị tính

Cho phép quản lý nhiều đơn vị tính trên cùng 1 sản phẩm, ví dụ : Cocacola 330ml (lon/lốc/thùng)…

Hỗ trợ kiểm kê hàng hoá trong kho dễ dàng và tiện lợi.

Xem hướng dẫn kích hoạt và sử dụng tại http://es2.co/1DIgh13

 

 

 

Click để xem hình lớn hơn

 Tiện ích cho trang Danh mục hàng hoá 

Thêm tuỳ chọn Hiện SP không sử dụng, cho phép tìm và xem những sản phẩm đã ngưng sử dụng.

Click để xem hình lớn hơn
 Nâng cấp bảo mật trang Bán hàng

1. Hạn chế quyền xem Chi tiết thông tin Khách hàng của nhân viên.

2. Không cho phép đổi thông tin nhân viên thực hiện giao dịch.

Để kích hoạt các chế độ bảo mật những tính năng mới này, liên hệ ngay cho nhân viên hỗ trợ hoặc gửi yêu cầu tại www.s3co.vn để được hướng dẫn.

 

Click để xem hình lớn hơn

  Cập nhật trang Chi tiết sản phẩm

Khi 1 sản phẩm đã phát sinh giao dịch (bao gồm cả kiểm kê), thì ở trang chi tiết của sản phẩm đó sẽ không hiển thị ra nút Xóa sản phẩm nữa.

 

  Click để xem hình lớn hơn

 

 

SỬA LỖI

 

 

 
 Sửa lỗi:  

Số tiền viết bằng chữ được viết theo đơn vị tính hiện tại (VND, USD, SGD) cho cả 2 phiên bản Tiếng Anh và Tiếng Việt.

 

 

 

Click để xem hình lớn hơn