• 30/07/2015

Nếu bạn là một chủ doanh nghiệp hay một nhà quản lý bán hàng, có lẽ bạn đã nghe đến thuật ngữ “CRM”. Nhưng ý nghĩa thực sự của CRM là gì?

CRM là viết tắt của Customer Relationship Management (Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng). Hệ thống CRM cho phép doanh nghiệp quản lý các mối quan hệ kinh doanh cùng những dữ liệu và thông tin liên quan.

crm

Với CRM, bạn có thể lưu trữ thông tin liên lạc của khách hàng và khách hàng tiềm năng, các đầu mối kinh doanh và cơ hội kinh doanh tại một nơi, lý tưởng nhất là trong đám mây để thông tin có thể được truy cập bởi nhiều người trong thời gian thực.

Dù không thu hút như Facebook và Twitter, hệ thống CRM cũng được xây dựng tương tự dựa trên con người và các mối quan hệ. Đó chính là lý do tại sao CRM rất có giá trị đối với một doanh nghiệp đang phát triển nhanh chóng.

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng bắt đầu với một nền tảng mối quan hệ khách hàng tuyệt vời. Khi công ty phát triển, những kết nối này phát triển tinh vi hơn. Chúng không chỉ đơn thuần là giao dịch giữa người mua và người bán nữa. Bạn sẽ bắt đầu quản lý vô số các kết nối với từng công ty đối tác. Bạn cần chia sẻ thông tin cho nhiều nhóm khác nhau trong công ty đang tiếp xúc với cùng một khách hàng. Hệ thống CRM có thể trở thành một trung tâm đầu não quan trọng để quản lý nhiều kết nối trong một doanh nghiệp đang phát triển.

 

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, hệ thống CRM có thể giúp đưa dữ liệu lên đám mây để có thể truy cập thời gian thực trên bất kỳ thiết bị nào. Nhưng khi công ty phát triển hơn, CRM sẽ nhanh chóng mở rộng các tính năng tinh vi hơn để giúp các nhóm cộng tác với đồng nghiệp và khách hàng, gửi email tùy chỉnh, thu thập những hiểu biết từ các cuộc trò chuyện trên phương tiện truyền thông xã hội và có được một bức tranh toàn diện về tình hình doanh nghiệp.

Những doanh nghiệp đang phát triển ngày nay quản lý kết nối khách hàng và thông tin theo nhiều cách khác nhau. Một số sử dụng những thẻ ghi chú lỗi thời và Rolodex. Số khác lưu trữ thông tin trên điện thoại di động hay sử dụng bảng tính Excel, các tài liệu Google. Chúng có thể hữu ích trong một thời gian khi bạn chỉ có một nhóm nhân viên nhỏ và không có kế hoạch mở rộng quy mô kinh doanh. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tăng trưởng nhanh chóng, hãy nên xem xét sử dụng hệ thống CRM để lưu trữ dữ liệu kinh doanh quý báu về một nơi có thể truy cập thông qua đám mây, dành thời gian để tập trung vào việc làm khách hàng hài lòng.

Jennifer Burnham