• 30/10/2015

Dữ liệu sẽ không lưu trữ trực tiếp trên máy tính của bạn, mà sẽ được lưu trữ bằng công nghệ điện toán đám mây. Sẽ được quản lý an toàn với tiêu chuẩn bảo mật cao nhất, tránh những nguy cơ bị mất dữ liệu do bị hư hỏng, mất trộm máy tính.

S3 cũng sẽ ký cam kết bảo mật dữ liệu tuyệt đối khi khách hàng sử dụng phần mềm S3POS.

151030_phuong_500x250