• 25/10/2015

Dữ liệu phần mềm S3 sẽ không lưu trữ trực tiếp trên máy tính của bạn, mà được lưu trữ bằng công nghệ điện toán đám mây. Toàn bộ dữ liệu được quản lý an toàn tại hệ thống máy chủ (Servers) của S3co.vn, với các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất.

Các máy chủ liên tục hoạt động 24/24 để sao lưu dự phòng toàn bộ dữ liệu. Không ai có thể xâm nhập vào hệ thống của S3 được vì các máy chủ đều được bảo vệ theo cơ chế nhiều lớp.

Đương nhiên, về mặt pháp lý S3 luôn ký cam kết bảo mật dữ liệu tuyệt đối khi KH sử dụng phần mềm của chúng tôi.

Điện toán đáp mây