• 22/06/2015

Tôi chỉ dùng khoảng 100,000 VND để tạo ra giá trị như thế này cho fanpage www.facebook.com/nextgen.corp. Làm Social Marketing điều quan trọng nhất không phải là cần thật nhiều tiền, hay sử dụng các công cụ phức tạp. Làm Social Marketing là biết tận dụng tất cả những gì bạn đang có trong tay.

Tôi là Nguyễn Huỳnh Duy, Giám đốc kinh doanh www.s3co.vn, tôi đã giúp khách hàng làm được điều này và tôi cũng sẵn sàng giúp bạn điều tương tự.

Tạo giá trị từ Facebook Fanpage

I spent USD 5.00 for this result (at) facebook.com/nextgen.corp.

It’s not about how much you spend or which tool you use. It’s all about how you do it with anything you’ve got in your hands.

I’m Duy, C.O.O from www.s3co.vn, I can do it and I can help you to do it.

 

Nextgen Facebook Store Item Sample

Hotline: 0918770345