• 22/06/2015

S3co.vn ~ Thế nào là 1 giao dịch? Có nhiều định nghĩa kinh tế học cao siêu. S3 thì xin kể câu chuyện vui định nghĩa về giao dịch.

Ngụ ngôn giao dịch

Hai nhà kinh tế gặp một con cóc bên đường. Một người nói

– “Nếu ông nuốt con cóc, tôi sẽ trả cho ông 10,000 USD”

Người kia nuốt ngay con cóc và nhận 10,000 USD. Đi được 1 đoạn, họ lại gặp một con cóc khác, người vừa nuốt con cóc nói với người kia:

– “Nếu ông nuốt con cóc này, tôi sẽ trả lại cho ông 10,000 USD”.

Nghe vậy, ông kia liền nuốt con cóc để lấy lại 10,000 USD. Ông nuốt cóc trước nói với ông nuốt cóc sau:

– “Tôi chẳng hiểu tại sao cả hai chúng ta cùng phải nuốt cóc mà cuối cùng thì chẳng ai được gì ?”

– “Mổi người chúng ta thì không được gì, nhưng một giao dịch trị giá 20,000 USD đã được thực hiện trong một thời rất ngắn”