Góc tư vấn: Có cách nào quản lý báo giá online không?

Trả lời:

Đối với những Sale hay làm việc bên ngoài thì việc được cập nhật giá cũng như tình trạng tồn kho là hết sức cấp thiết. Để báo giá cho khách hàng kịp thời, không ít nhân viên kinh doanh phải điện thoại xác nhận với thủ kho tình trạng hàng hóa và giá. Thì nay với tính năng quản lý được nhiều bảng báo giá khác nhau cho từng khách hàng và tình trang hàng tồn giúp cho các nhân viên kinh doanh kịp thời deal hợp đồng với khách hàng mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra phần mềm S3 còn có tính năng hỗ trợ quản lý công nợ trực tuyến đơn giản miễn phí, đây là tính năng được các nhân viên kinh doanh rất thích vì có thể dể dàng đối chiếu công nợ với đại lý của mình.

Phần mềm quản lý báo giá của S3 hoạt động hoàn toàn online. Phần mềm quản lý báo giá đơn giản, đơn giản tức là S3.

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

Tạo Gian Hàng Facebook