• 01/05/2016

Kinh doanh qua mạng xã hội là mặt trận được quan tâm và sôi nổi bậc nhất hiện nay.

Rất nhiều người bán hàng vẫn còn cho rằng làm phật lòng hoặc lờ đi 1 hoặc 2 khách hàng sẽ không ảnh hưởng gì đến doanh thu hay thương hiệu của mình.

Nhưng các thông tin dưới đây sẽ khiến bạn suy nghĩ lại câu chuyện này ở khía cạnh nghiêm túc hơn và đem lại thay đổi cần thiết.

infographic_10_cach_xoa_diu_than_phien_khach_hang

Tác giả