Phần nhiều các cửa hàng tạp hóa chủ yếu quản lý theo cách thức thông thường nhưng việc quản lý hàng ngàn sản phẩm bằng việc ghi chép không phải là việc dễ, nếu không có cách thức quản lý sẽ gây nhầm lẫn, lỗ nặng không đáng có. Đây là yếu tố quyết định kinh doanh tạp hóa thành công hay thất bại.

Quản lý tốt hàng hóa là bí quyết thành công

Dựa vào bí quyết kinh doanh tạp hóa này các chủ shop tạp hóa có được sự quản lý chặt sản phẩm và lợi nhuận để mang tới việc phục vụ khách hàng một cách hiệu quả, phần mềm quản lý bán hàng S3 đã được hợp thức hóa các tính năng dành riêng cho cửa hàng tạp hóa và được từng shop ủng hộ sử dụng một cách hiệu quả.