• 20/06/2015

Đối với ngành bán lẻ, việc phân tích và tối ưu hóa quy trình mua hàng là hết sức cần thiết và là yếu tố thiết yếu để thúc đẩy việc quản lý hàng bán ra kịp thời cũng như hàng tồn được giải quyết triệt để.

Dưới đây là các yếu tố cơ bản cần phân tích đối với lĩnh vực ngành bán lẻ như sau:

Về chiều phân tích (Dimension)

Phân Tích Quy Trình Mua Trong Bán Lẻ

 • Đầu tiên là về sản phẩm nào cần mua (Product)
 • Mua từ nhà cung cấp nào (Vendor)
 • So sánh giá của những nhà cung cấp khác nhau (Price)
 • Phương thức thanh toán như thế nào (Payment)
 • Phương thức giao hàng ra sao (Delivery)
 • Có những kênh nào để lựa chọn mua hàng (Channel)
 • Theo dõi nhà cung cấp đó có giao đúng thời gian hay không (Late)
 • Khi mua hàng có phải đặt tiền cọc trước hay không (Prepayment)
 • Tình trạng đơn mua hàng hiện tại ra sao (Status)
 • Hàng hóa khi giao có bị trả lại hay không (Return)
 • Hay nhà cung cấp có chương trình giảm giá hay không (Discount)

B. Về các biện pháp cần phân tích

Sử dụng các kích thước đã có sẽ tách ra các hướng phân tích để lên báo cáo như sau:

Phân Tích Quy Trình Mua Trong Bán Lẻ
 • Thời gian cần phân tích (Time)
 • Thời gian theo kế hoạch (Target)
 • Thời gian trong năm/quý/tháng/tuần/ngày hiện tại (Current)
 • Thời gian của năm/quý/tháng/tuần trước (Last)
 • Thời gian lũy kế tính từ đầu năm/quý/tháng tính đến hiện tại (Accumulation)
 • Tổng số tiền mua hàng là bao nhiêu (Amount)
 • Tổng tiền cần thanh toán trước cho nhà cung cấp là bao nhiêu theo (Prepayment)
 • Ngày (Date)
 • Số tiền (Amount)
 • Tình trạng hóa đơn mua ảnh hưởng thế nào (Status)
 • Số lượng hàng hóa được giao có đủ quy định (Quantity)
 • Chất lượng hàng hóa được giao như thế nào (Quality)
 • Bao nhiêu đơn hàng được giao theo (Late)
 • Đúng thời hạn (Ontime)
 • Trễ bao nhiêu ngày, bao nhiêu lần (Days/Times)
 • Giao sớm
 • So sánh giá của từng nhà cung cấp, và giá đó có đính kèm (Price)
 • Thuế (VAT)
 • Giảm giá, chiết khấu (Discount)
 • Chi phí giao hàng (Delivery Cost)
 • Đánh giá nhu cầu cần mua hàng của doanh nghiệp (Demand)
 • Bao nhiêu hàng bị trả lại và lý do (Return)
 • Lượng hàng bị trả lại (Quantity)
 • Lý do trả lại (Reason): Hàng lỗi, hàng vỡ, sai quy định…
 • Lập chỉ số đo lường để theo dõi đơn hàng và nhà cung cấp.

Nguồn: forums.bsdinsight.com