• 23/07/2015

Các quyết định nhân sự tác động đáng kể đến sự thành công của doanh nghiệp. Để đi đến quyết định đòi hỏi một quá trình gồm đánh giá khách quan về đội ngũ hiện tại và nhu cầu của họ cũng như cung cấp cho bạn những công cụ để tuyển dụng nhân viên mới phù hợp nhất.

Quá trình này không nên bắt đầu với việc tăng quy mô đội ngũ nhân viên hiện tại. Trước khi đánh giá nhân viên, hãy xác định những vai trò trọng yếu trong hoạt động kinh doanh của bạn. Tạo ra một ma trận các vị trí bạn cần để đảm bảo cho sự thành công của công ty, và sau đó liệt kê toàn bộ kỹ năng và hành vi cần thiết cho từng vị trí. Để hình dung ra được một nhân viên lý tưởng trong mỗi vai trò trên, hãy sử dụng quá trình SEARCH:

  • Skills (Kỹ năng) – Xác định các kỹ năng cần thiết để trở thành nhân viên tuyệt vời.
  • Experience (Kinh nghiệm) – Xác định mức độ kinh nghiệm mà công việc đòi hỏi.
  • Attitude (Thái độ) – Hiểu tầm quan trọng của thái độ tích cực, tập trung và kiên quyết, và ngược lại, làm thế nào một thái độ tự ti, yếu kém có thể cản trở những gì đang được xây dựng.
  • Result (Kết quả) – Xác định mức độ thành công của mỗi thành viên trong nhóm.
  • Cognitive skills (Các kỹ năng nhận thức) – xác định các kỹ năng nhận thức – trí nhớ, logic, lý luận – cần thiết cho vị trí cụ thể.
  • Habits (Thói quen) – Khám phá các thói quen làm việc của nhân viên hàng đầu để áp dụng cho các thành viên khác.

Bạn sẽ dễ so sánh nhân viên hiện tại của mình với hình tượng mẫu khi đã có một ý tưởng rõ ràng về một nhân viên năng suất cao. Hãy đánh giá đội ngủ nhân viên thường một cách trung thực và gạt những cảm xúc cá nhân sang một bên.

Sự phân tích khoảng cách này xác định được khoảng cách tồn tại giữa những gì bạn có và những gì bạn cần. Nếu bạn tin rằng một thành viên hiện tại trong nhóm không đủ tiêu chuẩn, hãy tìm hiểu họ cần được đào tạo những gì. Bởi vì bạn đã đầu tư đáng kể vào mỗi nhân viên, việc cung cấp cho họ những cơ hội tốt nhất để thành công và sử dụng được toàn bộ tiềm năng của họ cực kỳ quan trọng.

Để làm được như vậy, hãy tạo ra một playbook đào tạo dựa trên kỹ năng và thói quen của các nhân viên hàng đầu của bạn. Yêu cầu các thành viên trong nhóm có năng suất cao nhất nhìn lại những gì họ đang làm để từ đó bạn có thể xác định những hành động mà nhân viên năng suất thấp hơn có thể học tập theo. Sau đó, hãy thiết lập mục tiêu thành công cho họ.

Playbook đào tạo và con đường sự nghiệp là những công cụ quản lý quan trọng cho mọi doanh nghiệp. Đánh giá đội ngũ hiện tại của bạn cũng có nghĩa là đánh giá tiềm năng phát triển của họ trong công ty. Kỹ năng gì giúp họ tiến bộ trong nghề nghiệp của mình? Có thể những nhân viên này cảm thấy hạnh phúc ở vị trí quản lý khách hàng hiện tại nhưng họ vẫn nên biết những hai kỹ năng và tính cách cần để trở nên vượt trội trong công việc hiện tại hoặc dẫn dắt họ đến ghế phó chủ tịch.

Dave Mattson