• 22/06/2015

S3co.vn ~ Bằng cách lắng nghe các vị tiền nhân nói, ta sẽ hiểu hơn những gì hiện tại để truyền kinh nghiệm lại cho thế hệ tương lai

Quá khứ, hiện tại và tương lai

“Nếu bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ bắn vào bạn bằng đại bác”

Rasul Gamzatovich Gamzatov

Nhà thơ nổi tiếng của Dagestan

Quá khứ, hiện tại và tương lai

“Thay đổi là quy luật của cuộc sống. Và ai chỉ nhìn vào quá khứ hoặc hiện tại, người đó sẽ đánh mất tương lai.”

John F. Kennedy

Tổng thống thứ 35 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ

Quá khứ, hiện tại và tương lai

“Quá khứ dạy cho chúng ta tương lai.”

Gabriel Bonnot de Mably

Triết gia, chính trị gia người Pháp ở thế kỷ 18

Quá khứ, hiện tại và tương lai

“Ai đến quá muộn, người đó sẽ bị cuộc đời trừng phạt.”

Mikhail Gorbachev

Tổng Bí Thư, Đảng Cộng Sản Liên Xô.

Quá khứ, hiện tại và tương lai

“Nhiệm vụ của tôi là tìm ra người kế nhiệm xứng đáng. Tôi đã tìm ra họ, và họ đang ở đây; bây giờ đến lượt họ phải tìm ra người kế nhiệm cho mình”

Lý Quang Diệu

Thủ tướng đầu tiên của Singapore.