Đây là câu hỏi của nhiều quý khách hỏi đến chúng tôi. S3 có bán phần mềm quản lý dịch vụ không?

quản lý dịch vụ

Trả lời:

Đây là phần mềm quản lý bán hàng, nhưng phần mềm tích hợp luôn tính năng quản lý dịch vụ đơn giản. Đối với ngành dịch vụ việc quản lý công nợ rất khó khăn, nên khi có trợ giúp của S3 quý khách có thể quản lý không nợ tốt hơn, giúp dòng tiền lưu thông tốt.

Ngành dịch vụ còn phát sinh thêm vấn đề đặt cọc. Vì dịch vụ thường được cung cấp trong thời gian dài trước khi kết toán. Phần mềm S3 quản lý trên nền Web nên quý khách có thể quên đi việc quản lý đặt cọc và quản lý đặt hàng trên Excel.