Sử dụng phần mềm quản trị bán hàng trong kinh doanh điện thoại là một cách tồn tại trong lúc các đại gia bán lẻ tung các chiêu bán hàng bài bản. Khi các cửa hàng nhỏ lẻ khó có thể tồn tại trong lúc các anh đại thi nhau ra các chiêu khuyến mãi. Các cửa hàng này cần phải giữ những khách hàng thân tín của mình, chăm sóc họ như những người bạn điều mà các tập đoàn khó có thể làm được. Nhưng công cụ nào để giúp con người nhớ như in các thượng đế của mình. Đó là phần mềm quản trị bán hàng.

Phần mềm quản trị bán hàng giúp bạn giải đáp nhiều câu hỏi mà phần đông nhiều phần mềm trước đây chưa thực hiện được:

Luân chuyển hàng hoá kịp thời để không xảy ra thiếu hay thừa hàng?
Mọi lúc mọi nơi biết được hoạt động kinh doanh?
Hạn chế trộm cắp hàng hoá, gian lận số liệu?
Điều hành một cửa hàng kinh doanh bán lẻ với dữ liệu hợp nhất?