7 Bước Trọng Yếu Để Xây Dựng Một Đội Kinh Doanh Vô Địch

  • 22/08/2015

Công ty Joe có 19 nhân viên kinh doanh gồm những người dày dặn kinh nghiệm và lính mới. Doanh thu không có sự thay đổi trong 18 tháng qua mặc dù nền kinh tế đã được cải thiện. Joe cố gắng chỉ nhân viên thấy làm thế nào để bán hàng một cách hiệu…

5 Cách Giúp Nhân Viên Hạnh Phúc Hơn Và Năng Suất Cao Hơn

  • 16/08/2015

** Millennial: “Thế hệ Y” hay “Thế hệ thiên niên kỷ”. Đây là những người được sinh ra trong những năm 1980 – 2000, thời khắc chuyển giao giữa 2 thiên niên kỷ và là thế hệ đầu tiên lớn lên cùng với truyền thông trực tuyến.   Theo nghiên cứu của PayScale.com, ngày càng…

3 Nên Và Không Nên Khi Đối Xử Với Nhân Viên

  • 07/08/2015

Cách bạn đối xử với nhân viên có thể tác động rất lớn đến công ty của bạn. Thái độ và hành vi của nhân viên chủ yếu được xác định bởi cảm nhận của họ về người quản lý và từ buổi đào tạo nhân viên họ tham gia tại công ty. Nếu bạn…