7 Tính Cách Đặc Biệt Của Thành Viên Trong Một Startup “Đỉnh”

  • 23/08/2015

Mọi startup đều nhận ra rằng xây dựng một nhóm nhân viên tuyệt vời là yếu tố then chốt để đi đến thành công. Tuy nhiên không phải ai cũng biết rằng sở hữu nhiều nhân viên có trình độ vẫn chưa đủ để có được một đội ngũ nổi trội. Một tập hợp các…