5 Sai Lầm Lớn Nhất Của Nhân Viên Bán Lẻ Và Cách Sửa Chữa

  • 10/09/2015

Những nhân viên này có thể muốn bắt tay với khách hàng ngay khi họ mới bước vào, hoặc họ nói và nói liên tục, không cho khách cơ hội để nêu ý kiến hay đặt câu hỏi. Những nhân viên thái quá cũng cố gắng xác định nhanh chóng người vào chỉ muốn xem…