3 Nên Và Không Nên Khi Đối Xử Với Nhân Viên

  • 07/08/2015

Cách bạn đối xử với nhân viên có thể tác động rất lớn đến công ty của bạn. Thái độ và hành vi của nhân viên chủ yếu được xác định bởi cảm nhận của họ về người quản lý và từ buổi đào tạo nhân viên họ tham gia tại công ty. Nếu bạn…