Lựa chọn hệ thống quản lý bán hàng

Lựa chọn hệ thống quản lý bán hàng

  • 20/06/2015

S3co.vn ~ Mở cửa hàng, điều đầu tiên bạn quan tâm là làm sao bán được hàng. Điều thứ 2 là gì ? Đến lúc bạn chợt nhận ra, đôi khi hơi trễ!   Điều chắc chắc bạn sẽ quan tâm là làm sao quản lý được việc buôn bán của bạn. Ban đầu bạn…

“Tôi thích làm những gì không ai làm!” – Nguyễn Huỳnh Duy (C.O.O)

“Tôi thích làm những gì không ai làm!” – Nguyễn Huỳnh Duy (C.O.O)

  • 18/06/2015

Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật nhưng phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh, ông Nguyễn Huỳnh Duy có thế mạnh và sự khác biệt trong cách thực thi những ý tưởng của mình. Ông thích làm những điều mà không ai làm, để tạo ra giá trị mang bản sắc riêng….