SWAY là gì? Cảm nhận về công cụ làm bài thuyết trình tuyệt vời

SWAY là gì? Cảm nhận về công cụ làm bài thuyết trình tuyệt vời

  • 19/11/2015

Vâng, dòng trạng thái Facebook ở trên chính xác là cảm xúc ấn tượng của tôi khi lần đầu tiên dùng Sway Office, bộ công cụ được Microsoft vừa đưa ra thời gian gần đây. Sức mạnh của nó hoàn toàn có thể thay thế động từ / danh từ “powerpoint” vốn dĩ đã quá…