Orange Style – Chúng tôi khác biệt

  • 22/06/2015

   Họ là ai: Orange Style là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, thiết kế tạo mẫu thời trang, đặc biệt là tạo phong cách cá nhân.  Họ ở đâu: Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh  Họ có gì: Orange Style được thành lập từ năm 2006, khởi đầu…