8 Cách khởi động buổi thuyết trình hấp dẫn

8 Cách khởi động buổi thuyết trình hấp dẫn

  • 03/11/2015

“…biết cách khởi đầu chủ đề quyết định rất lớn tới kết quả truyền đạt được những gì hay ho trong đầu tôi…” S3co.vn Có bao giờ bạn đứng giữa buổi thuyết trình hoặc trình bày trước đám đông nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào để lấy được sự chú ý của…