Kinh nghiệm

  • 22/06/2015

Kinh nghiệm Bạn thử nhắm mắt lại và tưởng tượng mình là chủ tịch hội đồng quản trị 1 công ty vừa sa thải C.E.O & bạn đang tuyển Giám đốc điều hành mới. Hiện tại có 2 ông vào vòng chung kết. Bạn có một câu hỏi đánh giá như sau:   “Kinh nghiệm…