Tải web quản lý đặt hàng Excel hay sử dụng phần mềm đặt hàng online?

Đây là câu hỏi của nhiều nhà quản lý bán hàng. Chỉ xét đến khía cạnh bảo mật thì S3 thấy quản lý đặt hàng Excel sẽ dễ lộ thông tin khách hàng đến nhân viên. Ngược lại phần mềm quản lý đặt hàng online sẽ khắc phục được tình trạng này. Đến với phần mềm quản lý bán hàng S3, chúng tôi có nhiều tính năng đi kèm như quản lý công nợ, quản lý khách hàng. Bạn có thể sử dụng như một phần mềm quản lý công nợ online miễn phí.