Khi thực hiện giao dịch nhập hàng về kho, bạn phải có thông tin về Nhà cung cấp.

Thông tin về 1 Nhà cung cấp được tạo 1 lần duy nhất, và có thể cập nhật, bổ sung sau này.

Bước 1 

Đăng nhập S3, vào thẻ Quản lý >> Quản lý khách hàng

Huong-Dan-Tao-Nha-Cung-Cap-Moi-Phan-Mem-Quan-Ly-Ban-Hang-Online-S3

 

Bước 2 

Chọn mục Danh mục nhà cung cấp (nằm bên trái trên giao diện S3)

Huong-Dan-Tao-Nha-Cung-Cap-Moi-Phan-Mem-Quan-Ly-Ban-Hang-Online-S3

Bước 3 

Bấm nút 

Huong-Dan-Tao-Nha-Cung-Cap-Moi-Phan-Mem-Quan-Ly-Ban-Hang-Online-S3

Cửa sổ Thêm mới thông tin nhà cung cấp mở ra

Huong-Dan-Tao-Nha-Cung-Cap-Moi-Phan-Mem-Quan-Ly-Ban-Hang-Online-S3

Bước 4 

Điền thông tin nhà cung cấp và nhấn nút Lưu thông tin để hoàn tất

Lưu ý:

 Click chọn ô “Khách hàng” nếu Nhà Cung Cấp này cũng là Khách hàng.

 Chọn nhóm cho Nhà Cung Cấp dựa trên các nhóm đã tạo sẵn (xem Tạo Nhóm KH / Nhà Cung Cấp)

Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

Tạo Gian Hàng Facebook