S3 là phần mềm quản lý bán lẻ trực tuyến đơn giản chuyên nghiệp với các tính năng báo cáo giúp người quản lý biết được tình trạng tổng thể của cửa hàng bán lẻ của mình. Với các báo cáo bán lẻ thể hiện bằng các biểu đồ 3d giúp dễ dàng hình dung được các thông số bán hàng.

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

Tạo Gian Hàng Facebook