Tính năng quản lý giá trực tuyến đơn giản miễn phí tập trung trên các forum. Khi doanh nghiệp kinh doanh online muốn giới thiệu sản phẩm của mình trên các diễn đàn càng nhiều càng tốt thì việc quản lý giá sản phẩm của mình sẽ gắp khó khăn. Chúng tôi có giải pháp miễn phí cho bạn khi sử dụng dịch vụ của phần mềm quản lý S3. Giá sản phẩm của bạn được cập nhật ngay lập tức khi bạn thay đổi giá trên phần mềm bán hàng của mình.

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

Tạo Gian Hàng Facebook