Tính năng quản lý thu chi trực tuyến của phần mềm bán hàng online.

Không chỉ là phần mềm bán hàng. Phần mềm S3 tích hợp vào đó khả năng quản lý thu chi rất tiện dụng. Không những quản lý thu chi trực tuyến nội bộ, phần mềm bán hàng S3 còn quản lý cả công nợ, thu chi của đại lý hoặc nhà cung cấp. Bạn có thể dùng S3 như là phần mềm quản lý thu chi online hiệu quả.

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

Tạo Gian Hàng Facebook