Thực phẩm bán lẻ nghĩa là gì?

Thực phẩm bán lẻ nghĩa là gì?

  • 07/12/2019

Thực phẩm bán lẻ cũng là thực phẩm, nhưng khác với thực phẩm nhà hàng, được mua bởi người tiêu dùng và tiêu thụ ở nơi khác.

Áp dụng Mô hình 5 Lực trong kinh doanh bán lẻ

Áp dụng Mô hình 5 Lực trong kinh doanh bán lẻ

  • 06/12/2019

Mô hình 5 lực trong kinh doanh bán lẻ được thiết kế nhằm cung cấp cách tiếp cận từng bước để một doanh nghiệp đánh giá những thứ trong môi trường có thể tác động đến nó

Cửa hàng bán lẻ Brick and Mortar là gì?

Cửa hàng bán lẻ Brick and Mortar là gì?

  • 02/12/2019

Một cửa hàng bán lẻ Brick & Mortar là cửa hàng vận hành với cơ ngơi vật lý, trái ngược với phương pháp bán lẻ thông thường như bán hàng qua thư hoặc mua sắm online.