Chúng tôi tin rằng giá trị bạn nhận được từ S3 xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra. Hãy trải nghiệm 2 tuần hoàn toàn miễn phí, để tự bạn chứng thực điều đó.

   • Chức năng
   • Số lượng người dùng
   • Số lượng chi nhánh
   • Quản lý xuất nhập tồn
   • Quản lý mua bán hàng hóa
   • Quản lý công nợ
   • Báo cáo hoạt động tức thời trên hệ thống
   • Quản lý doanh số theo nhân viên
   • Quản lý doanh số theo chi nhánh
   • Quản lý chuyển kho, xuất nhập tồn theo chi nhánh
   • Trọn Đời Bên Em

    0 đồng

   • Số lượng người dùng

    01

   • Số lượng chi nhánh

    01

   • Quản lý xuất nhập tồn

    Check-icon

   • Quản lý mua bán hàng hóa

    Check-icon

   • Quản lý công nợ

    Check-icon

   • Báo cáo hoạt động tức thời trên hệ thống

    Check-icon

   • Quản lý doanh số theo nhân viên

   • Quản lý doanh số theo chi nhánh

   • Quản lý chuyển kho, xuất nhập tồn theo chi nhánh

   • Cơ bản

    150,000 đồng

   • Số lượng người dùng

    02

   • Số lượng chi nhánh

    01

   • Quản lý xuất nhập tồn

    Check-icon

   • Quản lý mua bán hàng hóa

    Check-icon

   • Quản lý công nợ

    Check-icon

   • Báo cáo hoạt động tức thời trên hệ thống

    Check-icon

   • Quản lý doanh số theo nhân viên: không

   • Quản lý doanh số theo chi nhánh: không

   • Quản lý chuyển kho, xuất nhập tồn theo chi nhánh: không

   • Tiết kiệm

    300,000 đồng

   • Số lượng người dùng

    04

   • Số lượng chi nhánh

    01

   • Quản lý xuất nhập tồn

    Check-icon

   • Quản lý mua bán hàng hóa

    Check-icon

   • Quản lý công nợ

    Check-icon

   • Báo cáo hoạt động tức thời trên hệ thống

    Check-icon

   • Quản lý doanh số theo nhân viên

    Check-icon

   • Quản lý doanh số theo chi nhánh: không

   • Quản lý chuyển kho, xuất nhập tồn theo chi nhánh: không

   • Nâng cao

    450,000 đồng

   • Số lượng người dùng

    05

   • Số lượng chi nhánh

    02

   • Quản lý xuất nhập tồn

    Check-icon

   • Quản lý mua bán hàng hóa

    Check-icon

   • Quản lý công nợ

    Check-icon

   • Báo cáo hoạt động tức thời trên hệ thống

    Check-icon

   • Quản lý doanh số theo nhân viên

    Check-icon

   • Quản lý doanh số theo chi nhánh

    Check-icon

   • Quản lý chuyển kho, xuất nhập tồn theo chi nhánh

    Check-icon

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

THANH TOÁN 12 THÁNG TẶNG THÊM 3 THÁNG SỬ DỤNG

Lưu ý:

Chương trình khuyến mãi được áp dụng trên phạm vi toàn quốc và dành cho tất cả đối tượng khách hàng của S3POS.

Thời gian còn lại của tháng sử dụng miễn phí vẫn có hiệu lực khi áp dụng chương trình khuyến mãi này.

Không chi phí khởi tạo. Không chi phí nào khác.
Dùng đến đâu thanh toán đến đó.