• img-slide-01-part01
    dung thu 14

Blog

8 Cách bắt đầu sự nghiệp kinh doanh tại nhà

8 Cách bắt đầu sự nghiệp kinh doanh tại nhà

Khi nghĩ tới chuyện sở hữu và điều hành một doanh nghiệp, hẳn bạn sẽ nghĩ tới việc thuê mặt bằng buôn bán, trao đổi với chính quyền hay thuê nhân viên. Nhưng với xu hướng kinh doanh tại nhà, ngày càng nhiều người tìm được cách sử dụng công việc từ xa để theo...

15/02/2020

8 Kỹ thuật quản lý kho giúp bạn không bị mất tiền

8 Kỹ thuật quản lý kho giúp bạn không bị mất tiền

Mục tiêu của quản lý kho là giảm thiểu chi phí tồn kho bằng việc giúp chủ doanh nghiệp biết khi nào cần cần nhập hàng hoặc mua nguyên liệu sản xuất.

11/02/2020