Phần này cung cấp các báo cáo bán hàng đơn giản, dễ hiểu, gần gũi với người sử dụng. Từ đó giúp chủ doanh nghiệp đánh giá và đưa ra chiến lược kinh doanh được hiệu quả hơn.

Bước 1

Đăng nhập S3, vào thẻ Báo Cáo

Hướng dẫn Xem báo cáo Kho - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Bước 2

Chọn mục Báo Cáo Bán Hàng

Bước 3 

Chọn Bán chạy nhất: thống kê các mặt hàng bán chạy nhất theo thời gian hoặc chi nhánh.

Hướng dẫn Xem báo cáo Kho - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Lưu ý:

 Click vào nút  để xem biểu đồ với kích thước thật.

 Click chọn nút  để xuất báo cáo này ra file Excel.

Bước 4 

Tương tự, bạn có thể lựa chọn xem Doanh số bán theo Giờ / Ngày / Tháng.

Xem thêm