Phần này cung cấp các báo cáo bán hàng đơn giản, dễ hiểu, gần gũi với người sử dụng. Từ đó giúp chủ doanh nghiệp đánh giá và đưa ra chiến lược kinh doanh được hiệu quả hơn.

Bước 1 sectionbreak S3 v20

Đăng nhập S3, vào thẻ Báo Cáo

Hướng dẫn Xem báo cáo Kho - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Bước 2 sectionbreak S3 v20

Chọn mục Báo Cáo Bán Hàng

Huong Dan Bao Cao Ban Hang 2

Bước 3 sectionbreak S3 v20

Chọn Bán chạy nhất: thống kê các mặt hàng bán chạy nhất theo thời gian hoặc chi nhánh.

Hướng dẫn Xem báo cáo Kho - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Lưu ý:

s3co logo bullet Click vào nút  để xem biểu đồ với kích thước thật.

s3co logo bullet Click chọn nút img export để xuất báo cáo này ra file Excel.

Huong Dan Bao Cao Ban Hang 4

Bước 4 sectionbreak S3 v20

Tương tự, bạn có thể lựa chọn xem Doanh số bán theo Giờ / Ngày / Tháng.

Huong Dan Bao Cao Ban Hang 5

Xem thêm