Phần này cung cấp các báo cáo bán hàng đơn giản, dễ hiểu, gần gũi với người sử dụng. Từ đó giúp chủ doanh nghiệp đánh giá và đưa ra chiến lược kinh doanh được hiệu quả hơn.

Bước 1 Báo Cáo Bán Hàng

Đăng nhập S3, vào thẻ Báo Cáo

Hướng dẫn Xem báo cáo Kho - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Bước 2 Báo Cáo Bán Hàng

Chọn mục Báo Cáo Bán Hàng

Báo Cáo Bán Hàng

Bước 3 Báo Cáo Bán Hàng

Chọn Bán chạy nhất: thống kê các mặt hàng bán chạy nhất theo thời gian hoặc chi nhánh.

Hướng dẫn Xem báo cáo Kho - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Lưu ý:

Báo Cáo Bán Hàng Click vào nút Báo Cáo Bán Hàng để xem biểu đồ với kích thước thật.

Báo Cáo Bán Hàng Click chọn nút Báo Cáo Bán Hàng để xuất báo cáo này ra file Excel.

Báo Cáo Bán Hàng

Bước 4 Báo Cáo Bán Hàng

Tương tự, bạn có thể lựa chọn xem Doanh số bán theo Giờ / Ngày / Tháng.

Báo Cáo Bán Hàng

Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales