Việc phân nhóm cho hàng hoá sẽ giúp bạn dễ theo dõi và quản lý hơn.

Bạn có thể dựa trên phân nhóm hiện tại của mình hoặc tạo phân nhóm mới.

Bước 1 Tạo Danh Mục Nhóm Hàng

Đăng nhập S3, vào thẻ Quản lý >> Quản lý kho2017-09-07_10-09-36

Vào Danh mục Nhóm hàng (cột menu bên trái)

Hướng dẫn Thêm nhóm hàng Phần mềm quản lý bán hàng S3

Bước 2 Tạo Danh Mục Nhóm Hàng

Click biểu tượng Tạo Danh Mục Nhóm Hàng, pop-up Thêm Mới Nhóm hàng sẽ hiện lên

Hướng dẫn Thêm nhóm hàng Phần mềm quản lý bán hàng S3

Nhập tên Nhóm hàng và bấm Lưu thông tin

Hướng dẫn Thêm nhóm hàng Phần mềm quản lý bán hàng S3

Lưu ý:

Tạo Danh Mục Nhóm Hàng Phân cấp Nhóm hàng bằng cách chọn Nút cha cho nhóm hàng đang tạo.

Tạo Danh Mục Nhóm Hàng Nút cha phải là Nhóm hàng đã tạo trước đó.

Hướng dẫn Thêm nhóm hàng Phần mềm quản lý bán hàng S3

Tạo Danh Mục Nhóm Hàng Có thể tạo nhanh Nhóm hàng trong Chi tiết sản phẩm (hình minh hoạ)

Hướng dẫn Thêm nhóm hàng Phần mềm quản lý bán hàng S3

 

Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales