Việc phân nhóm cho hàng hoá sẽ giúp bạn dễ theo dõi và quản lý hơn.

Bạn có thể dựa trên phân nhóm hiện tại của mình hoặc tạo phân nhóm mới.

Bước 1 

Đăng nhập S3, vào thẻ Quản lý >> Quản lý kho2017-09-07_10-09-36

Vào Danh mục Nhóm hàng (cột menu bên trái)

Hướng dẫn Thêm nhóm hàng Phần mềm quản lý bán hàng S3

Bước 2

Click biểu tượng , pop-up Thêm Mới Nhóm hàng sẽ hiện lên

Hướng dẫn Thêm nhóm hàng Phần mềm quản lý bán hàng S3

Nhập tên Nhóm hàng và bấm Lưu thông tin

Hướng dẫn Thêm nhóm hàng Phần mềm quản lý bán hàng S3

Lưu ý:

 Phân cấp Nhóm hàng bằng cách chọn Nút cha cho nhóm hàng đang tạo.

 Nút cha phải là Nhóm hàng đã tạo trước đó.

Hướng dẫn Thêm nhóm hàng Phần mềm quản lý bán hàng S3

 Có thể tạo nhanh Nhóm hàng trong Chi tiết sản phẩm (hình minh hoạ)

Hướng dẫn Thêm nhóm hàng Phần mềm quản lý bán hàng S3

 

Xem thêm