Bạn phải tạo thông tin từng mặt hàng hiện có trong kho trước khi tiến hành nhập số lượng.

Một mặt hàng đã có thông tin sẽ được sử dụng tiếp, không cần phải tạo lại.

Bước 1 Tạo Sản Phẩm Mới

Đăng nhập S3, vào menu Quản lý >> Quản lý kho

2017-09-07_10-09-36

Bước 2 Tạo Sản Phẩm Mới

Tại trang Danh mục hàng hoá, nhấp vào biểu tượng Tạo Sản Phẩm Mới2017-09-07_10-11-34

Pop-up Tạo mới Sản phẩm hiện ra để bạn điền thông tin của mặt hàng.

2017-09-07_10-30-36

Ý nghĩa trường thông tin:

Tạo Sản Phẩm Mới Sử dụng: Nếu tắt đi, Sản phẩm không thực hiện được giao dịch.

Tạo Sản Phẩm MớiTính tồn kho: Nếu tắt đi, sẽ không theo dõi số lượng tồn của Sản phẩm

Tạo Sản Phẩm Mới Giảm giá: Nếu tắt đi, sẽ không hiện ra ô Giảm giá khi bán sản phẩm đó

Tạo Sản Phẩm Mới Dịch vụ: Nếu bật lên, Sản phẩm sẽ chuyển thành Dịch vụ. Tính tồn kho tự động tắt.

Tạo Sản Phẩm Mới Tên sản phẩm: Nên đặt cụ thể để dễ nhận biết giữa nhiều sản phẩm

Tạo Sản Phẩm Mới Mã hàng: Sử dụng mã hàng đang có sẵn hoặc để phần mềm tự đặt.

Tạo Sản Phẩm Mới Mã vạch: Sử dụng mã vạch đang có sẵn hoặc để phần mềm tự đặt.

Tạo Sản Phẩm Mới Nhóm hàng: Chọn nhóm hàng đã có sẵn hoặc Tạo nhóm mới bằng nút Tạo Sản Phẩm Mới

Tạo Sản Phẩm Mới Đơn vị tính: Chọn đơn vị tính đã có sẵn hoặc Tạo đơn vị tính mới bằng nút Tạo Sản Phẩm Mới

Tạo Sản Phẩm Mới Tồn tối thiểu: Khi số lượng nhỏ hơn mức này, phần mềm sẽ cảnh báo.

Tạo Sản Phẩm Mới Tồn tối đa: Khi số lượng hơn mức này, phần mềm sẽ cảnh báo

Tạo Sản Phẩm Mới Giá lẻ: Giá bán cho Khách lẻ hoặc Khách vãng lai

Tạo Sản Phẩm Mới Giá sỉ: Giá bán cho Khách sỉ

Bước 3 Tạo Sản Phẩm Mới

Bấm Lưu thông tin, hoặc Lưu và Thêm mới để tạo tiếp sản phẩm khác.

Tắt pop-up, sản phẩm vừa tạo sẽ hiện ra trong Danh mục hàng hoá.

danh-muc-hang-hoa

Ý nghĩa biểu tượng hiện ra trên sản phẩm:

them-san-pham-vao-gian-hangThêm/Xóa sản phẩm trên gian hàng.

aa2 Luân chuyển: xem lịch sử giao dịch của sản phẩm

aa3 Giá bán cũ: xem thay đổi giá bán của sản phẩm theo thời gian.

aa4 Giá nhập cũ: xem thay đổi giá nhập của sản phẩm theo thời gian.

aa5 Chi tiết: thông tin cụ thể sản phẩm.

Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales